Vishnu Stuti Mantra

Post Reply
Pratima Srivastava
Posts: 5
Joined: Sun May 24, 2020 8:50 pm

Vishnu Stuti Mantra

Post by Pratima Srivastava »

Shanta Karam Bhujaga Shayanam,
Padmanabham Suresham.
Vishvadharam Gagana Sadrusham,
Megha Varnam Shubhangam.
Lakshmi Kantam Kamala Nayanam,
Yogibhir Dhyana Gamyam.
Vande Vishnum Bhava Bhaya Haram,
Sarva Lokaia Kanatham.Tags:
Post Reply